Uppdaterad:
2013-05-24
kl 12:29
Anmälan

Kontaktuppgifter provledning och ansvariga FM 2012

 

Provledare/Kommissarie

Lasse Söderström 0702-100947

Ulla Thienemann 0768-483300, 0125-24001

 

Sekretariat, Vandringspriser, Prislista

Bea Söderström 0706-812963

 

Sekretariat

Linda Bergqvist 0705-409742

 

Anmälan, Ekonomi

Freddy Alm 0706 – 663276

 

Funktionärsansvarig

Marita Alm 0702-348281

 

Sponsoransvarig, Priser

Margreth Schönke 0705-239797

 

Boende och mat

Yxnerum konferens 0120-61022

 

Övriga

Gilla Freyschuss 0706-376610

Åse Rönnblom 0704-880005 (hemsida)